Verzendprocedure

Hoe verloopt onze verzendprocedure? Ontdek het hieronder:

1. Je bestelling komt bij ons binnen van zodra we je betaling ontvangen hebben. Deze betaling kan via Bancontact, Visa, Mastercard, iDeal en/of overschrijving. Indien je kiest voor overschrijving, dan ontvang je een extra mail waarin duidelijk vermeld wordt dat wij verzenden van zodra wij jouw betaling hebben ontvangen op onze rekening.

 2. Vanaf dan worden je goederen uit de stock gehaald en verpakt door een van onze medewerkers.

 3. Na het inpakken van de goederen wordt er een foto genomen van de gesloten doos en de bijhorende pakbon. Let goed op: deze doos is steeds gesloten met een gepersonaliseerde tape. In alle ander gevallen is je doos geopend geweest!

 4. Onze transporteur komt ’s avonds al deze verpakte goederen ophalen en brengt ze weg naar het distributiemagazijn. Daar worden ze gesorteerd via een rolband waar nogmaals een foto wordt gemaakt van de gesloten doos.

 5. Jouw bestelling vertrekt nu uit het distributiemagazijn op weg naar de bestemming m.a.w. naar het leveringsadres, al dan niet gelijk aan het facturatieadres. Wees even aandachtig bij het kiezen van het leveringsadres en verkies bij voorkeur een adres waar je overdag makkelijk bereikbaar bent. Indien je niet op het opgegeven adres aanwezig bent, dan laat de koerier een bericht achter in je brievenbus, waarna je in een afhaalpunt of postkantoor de bestelling kunt ophalen.

 6. Indien je dit item niet binnen de aangegeven termijn ophaalt, krijg je nog een herinnering en nieuwe termijn.

 7.Jouw bestelling wacht vanaf dan nog 14 dagen op de afhaling. Daarna keren de goederen terug naar ons. Je kunt ons contacteren indien je alsnog de goederen wenst te ontvangen. Je pakket kan alsnog naar jou worden gestuurd, tegen betaling van de courante verzendkosten.

Indien je gekozen hebt voor afhaling in de winkel, dan houden onze medewerkers je op de hoogte via mail of sms van de status van je bestelling. 
Alle pakketten worden verzonden via bpost of DPD.

Betalingen

Via bank- of kredietkaart Voor veilige, online betalingen werkt Fietscoating S&S samen met Mollie. Als marktleider op gebied van online betalen bij e-commerce garandeert Pollie je een 100% veilige afhandeling.
Bij Fietscoating S&S kan je 100% veilig betalen met Bancontact, Mister Cash, Visa, Mastercard en PayPal
Of je nu Bancontact, Visa of een andere methode gebruikt, de transactie gebeurt steeds via een - met verschillende firewalls beveiligde - verbinding tussen Mollie en de koper. Noch Fietscoating S&S, noch derden krijgen jouw kaartnummer of andere informatie te zien.

Mollie verifieert o.a. de geldigheid van je kaart, het kaartnummer en de toegangsrechten van de kredietkaart en geeft dat door aan Fietscoating S&S,wanneer alles in orde is en de betaling zal uitgevoerd worden. Zo wordt je bestelling onmiddellijk bevestigd en kan er overgegaan worden tot verzending.

Wat heb je nodig?

1. Een identificatiemiddel - de 'Digipass' die je van de bank gekregen hebt om online bankverrichtingen mee uit te voeren
2. Je kaartnummer en vervaldatum
3. Kaartnummer: is niet je rekeningnummer maar wel een cijfercode van 17 cijfers meestal voorafgegaan door
CARD en XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X
4. Vervaldatum: maand en jaar

Hoe werkt het?

1. Upload je bestelling
2. Selecteer een betaalwijze
3. Geef de naam in die op je bankkaart staat samen het kaartnummer
(17 cijfers, dus niet uw rekening nr.) en de vervaldatum
4. Het systeem transfereert je nu naar jouw vertrouwelijke online banking omgeving
5. Volg de instructies op het scherm
6. Na het indrukken van je PIN code krijg je de betalingsbevestiging
7. Je ontvangt een bevestigingsmail ter confirmatie.

Paypal


Online veilig en makkelijk betalen kun je ook doen via iDeal. Afrekenen doe je via de vertrouwde internetbankieromgeving van je eigen bank.

Via een cadeaubon


Heb je een cadeaubon ontvangen? Dan kun je ook daarmee betalen in de webshop van Fietscoating S&S

RETOUR

Je kunt producten retourneren naar onderstaand adres: 

Fietscoating S&S
Schranckaert 16
1840 Londerzeel

België Download hier het retourdocument

Voorwaarden retourneren

Wij garanderen altijd de beste kwaliteit. Desalniettemin is het mogelijk bestelde artikelen te retourneren. Als klant beschik je over een herroepingsrecht dat je toelaat om je aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst van het gekochte goed te herroepen zonder opgave van redenen en zonder bijkomende kosten, behalve de directe kosten van het terugzenden van de betrokken goederen. Ten laatste 14 dagen na de herroeping dien je ons de betrokken goederen te retourneren. Daarvoor kan je het retourformulier gebruiken dat je hier kan downloaden. Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in ons magazijn, of nadat je ons het bewijs van de terugzending van de goederen hebt bezorgd, vergoeden wij jou voor alle ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten. Wij doen dit door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door jou werd gebruikt bij de betaling van de bestelling.

Graag vestigen we nog jouw aandacht op het volgende:

1.Goederen die retour worden gestuurd dienen onbeschadigd en compleet aangeleverd te worden.

2.Indien de geretourneerde goederen beschadigd zijn, kan Van Eyck Sport een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade.

3.Indien er meer schade werd toegebracht aan de verpakking dan nodig is om het pakket te openen (dat wil zeggen dat handelingen werden gesteld die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de betrokken goederen vast te stellen), kan Van Eyck Sport een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade.

4.Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor de levering van goederen die volgens specificaties van de klant werden vervaardigd.

Voorwaarden

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden
1.1 De bestelling en verkoop van producten via www.fietscoatings.be wordt u aangeboden door Fietscoating S&S, zelfstandige handel drijvend onder de benaming Fietscoating S&S, met ondernemingsnummer 0743.720.873 en zetel te 1840 Londerzeel, Schranckaert 16 (hierna de verkoper of Fietscoating S&S), deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper. 

1.2 Onder "Koper" wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop alsook iedere bezoeker van de webshop.

 1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.fietscoatings.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop. Alles wat op onze webshop staat staat onder voorbehoud van typfouten online. 

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper. 

1.5 De verkoper is uitsluitend actief in België en kan bijgevolg uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is. 

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden middels het aanklikken van een daartoe bestemd vakje.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht. 

2. Tot standkoming van de overeenkomst

2.1 Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt. 

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten. 

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen. 

3. Prijzen 
3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen.
3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten. 
3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. Betaling
4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:
- met kredietkaart: Visa, Mastercard
- via internetbankieren: Bancontact/MisterCash
- via bankoverschrijving.
Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.
4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
4.3 De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 juli 1991 betreffende het recht van retour.
4.4 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.   

meer info

5. Levering


5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).
5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

6. Garantie
6.1 Elk product dat via de webshop van Fietscoating S&S wordt aangekocht, geeft recht op een minimale garantie van 2 jaar vanaf de datum van de levering van het product, voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van die levering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

7. Verzakingsrecht
7.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
7.2 De Wetgeving van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour bij een koop via het internet, laat de consument toe om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.
7.3 De goederen moeten dan binnen een nieuwe termijn van 14 dagen na die berichtgeving op kost van de koper in de oorspronkelijke verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: Fietscoating S&S Schranckaert 16 1840 Londerzeel
7.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden teruggenomen, behoudens de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen die overeenstemt met de waardevermindering die het goed ingevolge de beschadiging, onvolledigheid of het gebruik ondergaan heeft.
7.5 Ten laatste 14 dagen na ontvangst van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, inclusief de oorspronkelijke verzendingskosten.
7.6 Ex Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

8. Privacy
8.1. Verwerking van persoonsgegevens De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Fietscoating S&S verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het wedstrijdformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Fietscoating S&S enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Fietscoating S&S in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Fietscoating S&S toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het wedstrijdformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Fietscoating S&S kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

- wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Fietscoating S&S en de betrokkene;
- wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de verkoper te behartigen;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
- voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Fietscoating S&S wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (02) 274 48 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

8.2. Contactformulier Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Fietscoating S&S deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn. De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8.3. Wedstrijdformulier Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het wedstrijdformulier op de website, zal Fietscoating S&S deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn. De bezoeker zal bij het verzenden van het wedstrijdformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8.4. Bestelformulier Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door Fietscoating S&S wanneer u een bestelling plaatst via het bestelformulier van de webshop. Dit laat ons toe om uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal de gegevens zijn opgeslagen, worden zij bewaard in uw persoonlijke rekening zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. Hierdoor zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen. Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door Fietscoating S&S van de door u geplaatste bestelling.

8.5. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

8.6. Kinderen Fietscoating S&S heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren, zonder het voorafgaand akkoord van de ouders. De verkoper adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven. Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Fietscoating S&S, verzoekt de verkoper hem of haar om Fietscoating S&S te contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Fietscoating S&S zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

8.7 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

9. Cookie policy

Door het gebruik van cookies verzamelt Fietscoating S&S uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Fietscoating S&S deze uitdrukkelijke toestemming. U kan op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Fietscoating S&S intrekken.

Cookies zijn tekstbestanden die door Fietscoating S&S op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Fietscoating S&S informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden of zodat u sneller een aankoop kan doen in de webshop. We kunnen op die manier ook ook de bezoekers op de Fietscoating S&S website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De website van Fietscoating S&S maakt gebruik van verschillende cookies die we in volgende tabel oplijsten. Fietscoating S&S maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:
9.1. Google en Google Analytics
De website vanFietscoating S&S gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Fietscoating S&S zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:
9.2. Facebook
De website van Fietscoating S&S maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op jouw computer of mobiel toestel. Dit betekent dat uw gegevens op de Fietscoating S&S website worden bijgehouden door de pixel. Fietscoating S&S verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.
De volgende cookie is door Facebook ingesteld:9.3. Het gebruik van cookies beletten
U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Fietscoating S&S contacteren.

9.4. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

10. Cadeaubonnen
10.1 Cadeaubonnen van Fietscoating S&S zijn geldig in Fietscoating S&S Londerzeel, en op de Fietscoating S&S-webshop.
10.2 Cadeaubonnen zijn 5 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum en zijn niet terugbetaalbaar.

11. Toepasselijk recht
11.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
11.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.

COOKIE Doeleinde Data ontvangen Verwijdering
Nitrogento_last_store taal selectie Fietscoating S&S 1 maand
Nitrogento_formkey Beveiliging formulier Fietscoating S&S 1 maand
Nitrogento_cache_fullpage Fullpage cache Fietscoating S&S 1 maand
Frontend Herkenning bezoeker Fietscoating S&S 1 maand
External no cache External of caching is uitgeschakeld Fietscoating S&S 1 jaar
Frontend_cid Herkenning bezoeker Fietscoating S&S 1 maand
Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Analyse Google 2jaar
_gid Analyse Google 2 dagen
_gat Analyse Google 1 jaar
_gat_tracker2 Analyse Google 1 jaar
1P_JAR Herkenning user Google 1 maand
APISID Herkenning user Google 2 jaar
CONSENT Herkenning user Google 20 jaar
HSID Herkenning user Google 2 jaar
NID Herkenning user Google 6 maand
SAPISID Herkenning user Google 2 jaar
SID Herkenning user Google 2 jaar
SIDCC Herkenning user Google 3 maand
SSID Herkenning user Google 2 jaar
AID Herkenning user Google 1 jaar
Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
fr Herkenning user Facebook 3 maand
c_user Herkenning user Facebook 3 maand
datr Herkenning user Facebook 3 maand
sct Herkenning user Facebook 3 maand
xs Herkenning user Facebook 3 maand
dpr Herkenning user Facebook 3 maand